Стартира проект BG16RFOP002-1.005-0121 по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, съвместен на ВМЗ-Сопот и Филиала

„Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0121 по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с партньор ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ,ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ.  

Проектът е съфинансиран с безвъзмездна финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Изтегли
Календар